bởi IDCViet

Giá thầu hiện tại: 355,000,000

ĐIÊU KHẮC VỎ SÒ HÓA THẠCH HÀNG 1.000 NĂM TUỔI
– Tác phẩm điêu khắc: ĐỘC LONG
– Nguồn gốc: Được điêu khắc trên Vỏ Sò cổ – vỏ sò được vớt dưới biển sâu
– Niên đại: Vỏ của loài sò được hình thành có niên đại hàng 1.000 năm tuổi – 100% nguyên cả vỏ
– Chất Ngọc đã hóa thạch: Thấu quang khi soi đèn
– Kích thước: Cao 52cm(cao 62 cả đế gỗ), Ngang 38cm
– Trọng lượng sau khi điêu khắc còn: 19kg
– Giá: Triệu (bên mua trả phí vận chuyển)

còn 1 hàng

Phiên đấu giá này đã kết thúc