bởi IDCViet

Giá thầu hiện tại: 800,000

Để biết thêm chi tiết và xem sản phẩm trực tiếp liên hệ:

45 Nghi Tàm – Tây Hồ – Hà Nội

Điện thoại: 0913320866

còn 1 hàng

Phiên đấu giá này đã kết thúc

Danh mục: