bởi IDCViet

Giá thầu hiện tại: 1,000,000

Để biết thêm chi tiết và xem sản phẩm trực tiếp liên hệ:

45 Nghi Tàm – Tây Hồ – Hà Nội

Điện thoại: 0913320866

còn 1 hàng

Trả giá: Không trả giá
Thêm giờ: 10 phút
Ngày giờ phút giây

01/06/2020 17:01


Sản phẩm có giá khởi điểm.

Thông báo cho tôi qua email khi đấu giá sắp kết thúc