Mặc dù chương trình Bán hàng buổi tối của đồng hồ Timeless Marvels của Christie  không đạt được doanh số bán găng tay trắng như trong mùa trước, ba chiếc đồng hồ Patek Philippe đã lập kỷ lục đấu giá mới để họ tham khảo vào ngày 27 tháng 11. Cùng…